Inloggen

Home Groepsindeling
Groepen
Algemene info over het onderwijsconcept

De school kent een managementteam bestaande uit een directeur en drie bouwcoördinatoren (zie pagina teamleden). Alle coördinatoren hebben lesvrije tijden gekregen voor het uitvoeren van hun taken. De lesvrije tijd bedraagt minimaal 1 dag.

 

Op basisschool Op Dreef werken wij volgens het model van het leerjaar klassensysteem.

 

Binnen de school werken wij met taal en rekenen met het model van de verlengde instructie. Dit houdt in dat:

  • Binnen de kleutergroepen dagelijks gewerkt wordt met de grote en de kleine kring. Een tweede leerkracht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is vier dagen in de week inzetbaar in de groepen.
  • We streven naar meer handen in de klas in de onder- en de middenbouw door de inzet van onderwijsassistenten en stagiaires van het ROC.
  • Kinderen in de andere groepen krijgen op hun niveau nog een keer extra instructie in de les na de klassikale instructie of zij krijgen de instructie vooraf (pre-teaching).

 

Het computeronderwijs vindt in de groepslokalen plaats. Elke groep heeft de beschikking over twee computers die zijn aangesloten op een netwerk.

 

We beschikken over een gekwalificeerd zorgteam met diverse specialisten. Een intern begeleider stuurt dit team aan dat verder bestaat uit:

  • een taalspecialist.
  • een video interactie begeleidster.
  • een schoolmaatschappelijk werker.
  • remedial teachers.
  • een rekencoördinator.