Inloggen

Home Home De vreedzame school
De vreedzame school PDF Print E-mail

Sinds augustus 2010 werkt onze school met de methode ‘de Vreedzame School’.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Op het niveau van de leerlingen streeft ‘De Vreedzame School’ ernaar om de kinderen te leren:

 

  1. Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  2. Constructief conflicten op te lossen
  3. Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  4. Een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
  5. Volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

 

Op het niveau van de school realiseert ‘De Vreedzame School’ een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

  • Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
  • De eigen kracht van kinderen benut wordt
  • Leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken
  • Handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt

In elk leerjaar worden tegelijkertijd in de verschillende groepen dezelfde thema's behandeld. De thema's zijn onderverdeeld in 6 blokken:

Blok 1: We horen bij elkaar

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

Blok 6: We zijn allemaal anders