Agenda

8 juni 2023

Schoolkamp groep 8

9 juni 2023

Groep 8 vrij

14 juni 2023

Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:15 uur)

15 juni 2023

Afsluiting Vreedzaam blok 6/Podiummiddag (groep 5)

18 juni 2023

Vaderdag

20 juni 2023

Rapportgesprekken 3 (middag)

22 juni 2023

Rapportgesprekken 3 (middag en avond)

28 juni 2023

Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:15 uur)

28 juni 2023

Offerfeest

29 juni 2023

Afscheidsavond groep 8

4 juli 2023

Laatste schooldag groep 8

6 juli 2023

Laatste schooldag

7 juli 2023

Opruimdag (leerlingen vrij)

8 juli 2023

Start zomervakantie t/m 20 augustus 2023

21 augustus 2023

Eerste schooldag