De voorschool

Bij ons op school zit een voorschool in het gebouw. De voorschool valt onder de kinderopvangorganisatie 'Kind & Co Ludens'. De voorschool bestaat uit 2 groepen: Tinkerbel en Merlijn. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar komen een aantal dagdelen in de week spelend leren. 

 

Doelstelling van de voorschool

De doelstelling van de voorschool is, de kinderen zo goed mogelijk toe te rusten waardoor zij met succes het programma van de basisschool kunnen doorlopen. De voorschool werkt met de methode 'Taalrijk'. Daarnaast werkt de voorschool met de methode 'Met woorden in de weer' en ook met 'Puk en Ko'. De voorschool vergadert meerdere malen per jaar met de kleuterleerkrachten over de doorgaande lijn in het onderwijsproces en overdracht van leerlingen naar de basisschool. De voorschoolleiding volgt voor een deel dezelfde na- en bijscholing als de onderbouw leerkrachten op het gebied van begrijpend luisteren, kwaliteitsbeheer, ouderbetrokkenheid en overdracht. Er wordt elk jaar een thema overzicht opgesteld waarbij een aantal thema‚Äôs hetzelfde zijn en die worden dan ook gezamenlijk gestart of afgesloten met de basisschool. 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over 'Kind & Co Ludens' of een kijkje nemen op de website: www.kindencoludens.nl 

Voorschool