Vreedzame school

Wij zijn een Vreedzame School. Vreedzame School is een programma voor basisscholen waarin gewerkt wordt aan sociale competentie en democratisch burgerschap. We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen, leerkrachten, ouders en bezoekers zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en zich veilig voelen. Waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op een goede manier op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In onze groepen werken we met de lessenserie die hoort bij Vreedzame School. De leerkracht heeft daarin een voorbeeldfunctie. De volgende thema’s komen aan de orde: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de groepsvergadering.

Aan het eind van groep 6 worden er leerlingen opgeleid tot mediator. Na deze training krijgen zij hun diploma en gaan in groep 7 en 8 aan het werk als mediator. Samen met de pleinwachten helpen zij de kinderen op het plein om eventuele conflicten op een vreedzame manier op te lossen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Vreedzame School of een kijkje nemen op de website: www.devreedzame.school 

 Vreedzame school 2