Zorg / Samenwerking / Partners

Zorg

SWV Utrecht PO

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop sinds 2014 het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in Nederland wordt georganiseerd. Centraal uitgangspunt is dat meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op hun eigen reguliere basisschool kunnen blijven. 

Om passend onderwijs goed vorm te geven, vormen alle basisscholen in Utrecht samen het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs (SWV Utrecht PO). Het samenwerkingsverband biedt of organiseert begeleiding aan scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als het mogelijk is wordt de hulp aangeboden op de school waarop het kind zit. Zie voor meer informatie over het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl.

 

Samenwerking  

Schoolarts

Aan onze school zijn een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige gekoppeld van het Centrum voor jeugd & gezin. Alle kinderen in het basisonderwijs krijgen twee keer een oproep voor controle door de jeugdverpleegkundige. Dan worden onder andere ogen, oren, lengte en gewicht gecontroleerd. Als er zorgen zijn over de gezondheid van uw kind dan werken we samen met de jeugdarts. Wanneer u een vraag heeft over het opgroeien of de gezondheid van u kind, dan kunt u ook altijd bij de jeugdarts terecht. Zie voor meer informatie over het centrum jeugd en gezin: www.jeugdengezinutrecht.nl.

Buurtteam

Buurtteam Utrecht is er voor iedereen met een ondersteuningsvraag. U kunt bij de buurtteams terecht voor uiteenlopende onderwerpen op het gebied van wonen, onderwijs, opvoeden en opgroeien, geldzaken. Elke woensdag van 14.00 - 15.00 uur is het Buurtteam aanwezig bij ons op school voor uw vragen. Zie voor meer informatie over het buurtteam: www.buurtteamsutrecht.nl/overvecht.

 

Partners in school

Logopedie

Onze school werkt samen met logopediepraktijk Overvecht. De logopedisten van Logopediepraktijk Overvecht zijn specialisten in het verhelpen van alle logopedische klachten op het gebied van adem, stem, spraak, taal, slikken, gehoor, pre-logopedie en communicatie. Elke maandag is de logopediste, Sophie Emmelot, bij ons op school aanwezig om kinderen van onze school te begeleiden. Voor meer informatie: www.logopedieovervecht.nl.

Kinderergotherapie

Wij werken nauw samen met Kinderergotherapie Utrecht. Elke donderdag is de kinderergotherapeut, Marna Leenhouts, aanwezig op school om kinderen te begeleiden. Kinderergotherapie helpt kinderen succesvol aan het onderwijs te laten deelnemen door het trainen van vaardigheden en optimaliseren van de schoolomgeving en het verbeteren van werkhouding, concentratie, planmatig werken, fijnmotorische vaardigheden, advies over schoolmeubilair enzovoorts. Wilt u meer weten over kinderergotherapie: www.kinderergotherapieutrecht.nl.

Kinderfysiotherapie

De basis voor het bewegen wordt op jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Eén keer per week is de kinderfysiotherapeut aanwezig op onze school. Op 1 mei 2018 is Jan van Rijn Kinderfysiotherapie door De Hoogstraat Revalidatie overgenomen. De praktijk is een nieuwe dochterstichting van De Hoogstraat geworden onder de naam Stichting Jan van Rijn Kinderfysiotherapie. Voor meer informatie kijk dan op: www.dehoogstraat.nl/over-de-hoogstraat/dochterstichtingen/stichting-jan-van-rijn-kinderfysiotherapie/

DSCF4121