Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een MR, dat is wettelijk verplicht. In de MR van Op Dreef zitten vier leden, twee ouders/ verzorgers en twee personeelsleden. Namens de ouders is dat op dit moment alleen Warda El Hasani en namens het team zijn dat Jan Verkerk en Angelique Bijl. Dat betekent ook dat er op dit moment een vacature is voor een ouderlid. Deze leden kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over bijvoorbeeld het schoolplan, de financiĆ«n, vakantierooster of de veiligheid in en om school. Lijkt het u leuk om mee te praten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Angelique Bijl of u kunt een mail sturen naar de MRmr@opdreefutrecht.nl. 

MR