Ouderparticipatie

Een goed contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk!
Betrokkenheid en participeren op school is goed voor de samenwerking tussen ouders, kinderen en team.
Naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad geeft de school allerlei mogelijkheden om te participeren op school. 
U kunt actief zijn in de groep, bijvoorbeeld bij ouder-kindactiviteiten in de klas (groep 1, 2 en 3) of helpen bij allerlei activiteiten op school. Meegaan als begeleider of chauffeur. Waardoor de kinderen naast goed onderwijs ook leuke activiteiten kunnen doen. Op school hebben we een speciaal ouder-kindlokaal ingericht.
Op dinsdagochtend is er ouderinloop van 08.45 uur - 09.45 uur. Er wordt informatie gegeven over schoolse zaken maar ook is er ruimte voor het stellen van vragen omtrent verschillende onderwerpen. Juf Christine (oudercontactpersoon) is aanwezig namens de school.
Er is geregeld een koffie-inloop. Ontmoeting en uitwisseling staan centraal, een moment voor de ouders zelf.

 

 

bosdag kopie