Inschrijven

Kennismaken met Op Dreef? Welkom! 

Misschien staat u voor een belangrijke keuze: naar welke basisschool gaat ons kind? In dat geval bent u van harte welkom voor een rondleiding en een vrijblijvend gesprek op onze school. Samen met uw kind(eren) kunt u de school in de praktijk aan het werk zien. Tijdens uw bezoek leggen wij u graag uit hoe wij werken en gaan we in op uw mogelijke vragen. We nemen liefst ruim de tijd voor het kennismakingsgesprek en daarom nodigen we u uit een afspraak te maken.

U kunt bellen naar school of het contactformulier op deze website invullen. We maken dan direct een afspraak of, als dat niet mogelijk is, wordt u door ons gebeld om een afspraak te maken.

Eén van onze oudercontactpersonen zal met u het kennismakingsgesprek voeren en u een rondleiding geven door de school. Een kennismaking vindt plaats als een kind ongeveer drie jaar oud is, maar dit mag ook eerder of later. Aanmelden is echter pas mogelijk vanaf het moment dat uw kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt!

 

Uw kind aanmelden

Na de kennismaking besluit u of u uw kind aanmeldt op onze school. Na uw besluit en na het invullen van het aanmeldingsformulier is uw aanmelding definitief. Na de aanmelding neemt de school een besluit over toelating. Soms wordt de aanmelding ook met u doorgenomen door de intern begeleider. Dit gebeurt als er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften van uw kind. Om te kunnen beslissen of onze school voor uw kind de juiste is en om uw kind goed te kunnen begeleiden, willen wij graag van u horen wat uw kind nodig heeft. Als u zich kunt vinden in de uitgangspunten van onze school en wij denken dat Op Dreef kan bieden wat uw kind nodig heeft, dan wordt uw kind toegelaten.

Als we moeten besluit uw kind niet toe te laten, krijgt u daar schriftelijk bericht van. In die brief informeren we u over de reden van dit besluit. In dat geval zullen wij samen met u zoeken naar een plek waar de noodzakelijke ondersteuning wel kan worden geboden.

 

Starten op school

Ongeveer 4 weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt uw kind hiervoor een uitnodiging. Op de dag na de 4e verjaardag, wordt het kind definitief op school toegelaten.

 

Wisseling van school

Wanneer uw kind van een andere school komt, nemen wij eerst contact op met deze school en vragen om informatie. Pas daarna besluiten we of uw kind wordt aangenomen en in welke groep het wordt geplaatst. Als een leerling tussentijds vertrekt dan vraagt de nieuwe school bij ons om gegevens. Het vragen en geven van informatie gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Inschrijven