Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een MR, dat is wettelijk verplicht. In de MR van Op Dreef zitten vier leden, twee ouders/verzorgers en twee personeelsleden. Namens de ouders zijn dat Warda El Hasani en Leyla Cagatay, namens het team zijn dat Jan Verkerk en Wilma Blom.

Deze leden kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over bijvoorbeeld het schoolplan, de financiĆ«n, vakantierooster of de veiligheid in en om school. Lijkt het u leuk om mee te praten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Verkerk of u kunt een mail sturen naar de MRmr@opdreefutrecht.nl. 

MR