Verlof aanvragen

Na wijziging in de leerplichtwet is het nu niet meer mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging voor en bezoek aan het moederland. Wij vragen de ouders hier rekening mee te houden en geen vakanties te plannen buiten de schoolvakanties.

Slechts in zeer bijzondere omstandigheden is het mogelijk af te wijken van de in Utrecht vastgestelde schoolvakanties. Dit verzoek wordt door de ouders gedaan aan de directie.
De directie heeft een formulier dat moet worden ingevuld door de ouders. Het verzoek moet ter toetsing aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht worden voorgelegd.

 Inschrijven verlof