Ziek melden

Als uw kind niet naar school kan komen moet u dit altijd aan school melden. We krijgen graag voor 08.30 uur een telefoontje als uw kind niet op school kan komen. Als we geen melding hebben ontvangen, nemen wij voor 09.00 uur voor alle zekerheid telefonisch contact op. Ook een bezoek aan de dokter of tandarts onder schooltijd horen wij graag! Wij noteren alle absenties in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. 

IMG 8398 v4