Tijdlijn

18 juni 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

22 juni 2021

Meesters- en juffendag

29 juni 2021

Rapportgesprekken (kleuters/groep 3 t/m 8)

1 juli 2021

Rapportgesprekken (kleuters/groep 3 t/m 8)

8 juli 2021

Afsluiting Vreedzaam blok 6

8 juli 2021

Afscheidsavond groep 8

13 juli 2021

Laatste schooldag groep 8

13 juli 2021

Eindfeest groep 8

14 juli 2021

Laatste schooldag groep 1 t/m 7

15 juli 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

16 juli 2021

Start zomervakantie t/m 29 augustus 2021

30 augustus 2021

Eerste schooldag