Tijdlijn

2 november 2020

Start kunstweek / lustrumweek (50-jarig bestaan)

3 november 2020

Nationaal Schoolontbijt

6 november 2020

Afsluiting kunstweek

10 november 2020

Rapportgesprekken (groep 3 t/m 8)

12 november 2020

Rapportgesprekken (groep 3 t/m 8)

26 november 2020

Podiummiddag (groep 1 en 7)

4 december 2020

Sinterklaas op school

17 december 2020

Kerstviering (avond)

17 december 2020

Afsluiting Vreedzaam blok 3 (groep 5 en 6)

18 december 2020

Studiedag (kinderen vrij)

19 december 2020

Start kerstvakantie t/m 3 januari 2021

7 januari 2021

Nieuwjaarsborrel leerlingen, ouders en team

27 januari 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

18 februari 2021

Afsluiting Vreedzaam blok 4 (groep 1 en 8)

19 februari 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

5 maart 2021

Rekendag

9 maart 2021

Rapportgesprekken (groep 3 t/m 8)

11 maart 2021

Rapportgesprekken (groep 3 t/m 8)

18 maart 2021

Podiummiddag (groep 3 en 6)

6 april 2021

Studiedag (kinderen vrij)

13 april 2021

Start Ramadan

20 april 2021

Eindtoets Cito (groep 8)

21 april 2021

Eindtoets Cito (groep 8)

22 april 2021

Eindtoets Cito (groep 8)

26 april 2021

Koningsspelen

27 april 2021

Koningsdag (kinderen vrij)

29 april 2021

Podiummiddag (groep 4 en 5)

29 april 2021

Afsluiting Vreedzaam blok 5 (groep 2 en 7)

1 mei 2021

Start meivakantie t/m 16 mei 2021

17 mei 2021

Ramadanfeest op school

18 mei 2021

Schoolkamp groep 7 & 8

19 mei 2021

Schoolkamp groep 7 & 8

23 mei 2021

Eerste Pinksterdag

24 mei 2021

Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)

1 juni 2021

Schoolreisje

14 juni 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

15 juni 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

16 juni 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

17 juni 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

18 juni 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

22 juni 2021

Meesters- en juffendag

29 juni 2021

Rapportgesprekken (kleuters/groep 3 t/m 8)

1 juli 2021

Rapportgesprekken (kleuters/groep 3 t/m 8)

8 juli 2021

Afscheidsavond groep 8

8 juli 2021

Afsluiting Vreedzaam blok 6

13 juli 2021

Laatste schooldag groep 8

13 juli 2021

Eindfeest groep 8

14 juli 2021

Laatste schooldag groep 1 t/m 7

15 juli 2021

Studiedag (leerlingen vrij)

16 juli 2021

Start zomervakantie t/m 29 augustus 2021