Tijdlijn

28 mei 2019

Vergadering ouderraad

28 mei 2019

08.45 uur ouderinloop

30 mei 2019

Hemelvaart/pinkstervakantie t/m 10 juni 2019

13 juni 2019

Meester- en Juffendag

18 juni 2019

08.45 uur ouderinloop

19 juni 2019

Creamiddag

24 juni 2019

Schoolreisje groep 1 t/m 6

25 juni 2019

Ouderraad

1 juli 2019

Personeelsdag

2 juli 2019

Rapportgesprekken groep 1 t/m 8

4 juli 2019

Rapportgesprekken groep 1 t/m 8

11 juli 2019

Afscheidsavond groep 8

16 juli 2019

Laatste schooldag groep 8

16 juli 2019

Kleuterfeest met voorschool

18 juli 2019

Zomervakantie t/m 1 september 2019