Tijdlijn

5 april 2023

Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:15 uur)

6 april 2023

Paasmaaltijd

7 april 2023

Goede Vrijdag (leerlingen vrij)

9 april 2023

Eerste Paasdag

10 april 2023

Tweede Paasdag (leerlingen vrij)

20 april 2023

Afsluiting Vreedzaam blok 5/Podiummiddag (groep 4)

22 april 2023

Meivakantie t/m 7 mei 2023

9 mei 2023

Ramadanfeest

11 mei 2023

Koningsdag/meesters- en juffendag

14 mei 2023

Moederdag

18 mei 2023

Hemelvaartsdag (leerlingen vrij)

19 mei 2023

Vrije dag na Hemelvaartsdag

22 mei 2023

Studiedag (leerlingen vrij)

28 mei 2023

Eerste Pinksterdag

29 mei 2023

Tweede Pinksterdag (leerlingen vrij)

1 juni 2023

Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:15 uur)

7 juni 2023

Schoolkamp groep 8

8 juni 2023

Schoolkamp groep 8

9 juni 2023

Groep 8 vrij

14 juni 2023

Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:15 uur)

15 juni 2023

Afsluiting Vreedzaam blok 6/Podiummiddag (groep 5)

18 juni 2023

Vaderdag

20 juni 2023

Rapportgesprekken 3 (middag)

22 juni 2023

Rapportgesprekken 3 (middag en avond)

28 juni 2023

Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:15 uur)

28 juni 2023

Offerfeest

29 juni 2023

Afscheidsavond groep 8

4 juli 2023

Laatste schooldag groep 8

6 juli 2023

Laatste schooldag

7 juli 2023

Opruimdag (leerlingen vrij)

8 juli 2023

Start zomervakantie t/m 20 augustus 2023

21 augustus 2023

Eerste schooldag